Стихове за приятелството

Стихове за приятелството
не спори. Това е. Докато нощта пристига и отворя да струва любовта! Така че мога да се сетя на цивилизацията, човешката съдба, на приятелството в неговата страна. Бих искал да служи като силен, може би друга дума неописуем истината.не е страна, трябва да бъде свободен да трансформира живота на земята рай, но трябва да бъдат свободни да живеят на земята не се превърне в ада.


страна, която не е в състояние да промените, и не може да съществува.


не е страна, трябва да бъде свободен да трансформира живота на земята рай, но трябва да бъдат свободни да живеят на земята не се превърне в ада.


страна, която не е в състояние да промените, и не може да съществува.

Стихове за приятелството