Salamana pamācības

Salamana pamācības
Kas vasarā nav rosījies, tam ziemā jārosās.Māju dara skaistu draugi, kas to apmeklē.

Sevi izrotāt vajag ne tāpēc, lai labi izskatītos, bet gan
tapēc, lai neizskatītos slikti.
Ja nav ausu - nav arī auskaru.No sākuma paveries, kas tevi klausīsies, tikai pēc tam
ierunājies.Kas māk runāt, tas zina arī tam īsto laiku.Labi, ja virve gara, bet runa - ja īsa.Mēs runātu maz, ja nerunātu par sevi.Vairāk klausies, nekā runā.
Labi, ja virve gara, bet runa - ja īsa.Mēs runātu maz, ja nerunātu par sevi.Vairāk klausies, nekā runā.Nerunājiet par sevi - to izdarīs citi, kad jūs aiziesiet.Daudz runāt un daudz pateikt nav viens un tas pats.Mums svarīgāk ir runāt, nekā tapt sadzirdētiem.Kad nezini, ko teikt, saki patiesību.Cik gan daudz muļķību cilvēki nesarunā aiz vēlmes pateikt
ko jaunu!
Nerunājiet par sevi - to izdarīs citi, kad jūs aiziesiet.Daudz runāt un daudz pateikt nav viens un tas pats.Mums svarīgāk ir runāt, nekā tapt sadzirdētiem.Kad nezini, ko teikt, saki patiesību.Cik gan daudz muļķību cilvēki nesarunā aiz vēlmes pateikt
ko jaunu!